תמונות

ארבלואה מול ג'יאקריני. שני עולמות נפגשים (gettyimages)