תמונות

שחר. יבחר עם אלון ואנגלידיס את היו"ר הבא (אלן שיבר)