תמונות

מכונית ממולכדת, מטען חבלה, משטרה, באר שבע צילום: חדשות 2