תמונות

טביב אתמול בקרית אליעזר. בלם את גוטמן בזמן שזה נזף בבונדר (עמית מצ