תמונות

תעשייתי 07, סרגל בלטה של Kukka, מחיר-135 שקל