תמונות

די מריה בטירוף. הניצחון עליו (gettyimages)