תמונות

Petter hammill-Train time -live ,france1996