תמונות

אילת שמים עליו דגש מיוחד. פארגו (אלן שיבר)