תמונות

ריאל במשולש היסטורי. בשבת אנצ'לוטי יהיה כבר לבד? (gettyimages)