תמונות

על השולחן, גיליון 267, תמונת שער צילום: לין ממרן