תמונות

כחלון וראשי הערים מהגליל צילום: רועי אלרום