תמונות

חזרה מרגשת לנתניה? מארין שוקל בחיוב (gettyimages)