תמונות

קורצקי, יעמוד לדין בשל תלונת ארגון המאמנים