תמונות

ונגר מוטרד. הדחה בשלב הבתים תיחשב למבוכה גדולה (getty)