תמונות

אוטו רהאגל ויוון הם מקרה קלאסי לבו הטקטיקה ניצחה את היכולת (gettyi