תמונות

פרנקל, כרמי, לוקטב ושמי בהונגריה (איגוד השחייה)