תמונות

לייה בחדר ליד הארון, באשקלון (כי אין ממ"ד) מתקשרת לרמטכ"ל