תמונות

Chiyono Hasegawa, אישה הזקנה בעולם מתה צילום: