תמונות

פרויקט גמר, נורית כהן אלירז, שידה גובה צילום: הגר דופלט