תמונות

אבי ריקן וישראל ראש נפרדים בסיום (גיא בן זיו)