תמונות

ניצחון בבית יסדר לשיבק מקום בפיינל פור (אודליה מטרי)