תמונות

מאיוקה ושטראובר. שניהם יהיו בהרכב (אור שפונדר)