תמונות

היחיד שהיה קרוב לכבוש במחצית הראשונה. צרויה (סוכנות ג'יני)