תמונות

רמת השרון עדי גאלאי אריחים צילום: אודי גורן