תמונות

קיר הפלזמה תו"כ השיפוץ- ברברה ברזין צילום: דן ברש