תמונות

נסגר תיק נגד מנהל עמותה שנחשד בלקיחת מיליונים מקופתה