תמונות

עדיין קילר, אבל ניתן להפחדה. בריידי (gettyimages)