תמונות

מיכל דליות עם ילדיה הקטנים צילום: תומר ושחר צלמים