תמונות

יבלה הרבה זמן על אזרחי. קובי (gettyimages)