תמונות

משומר ובנאדו באימון. הבלם: "יכולנו לנצח, חבל"