תמונות

חיזק את הקשר הישראלי לאפטון פארק. בניון (GETTYIMAGES)