תמונות

התקשה בהתחלה אך בהמשך השתלט על המשחק (getty)