תמונות

שאלקה צריכה שיחייך גם על המגרש האמיתי. די סנטו (gettyimages)