תמונות

מחסום גלבוע צילום: רשות המעברים במשרד הביטחון