תמונות

תמונתו של נחום סטלמך ז"ל שתתנוסס על קיר במושבה