תמונות

חרמון, סוכנו נכנס כבר למו"מ עם חיפה (אלעד ירקון)