תמונות

יניב קטן מכניע את תום אלמדון וקובע 0:2 לחיפה (עמית מצפה)