תמונות

קרן פלס לשומרי משקל, מרץ 2015 צילום: שומרי משקל