תמונות

אדריכלית: שולי ביימל - Outside - 05 צילום: מושי גיטלס