תמונות

דנסטון וניילון. עוד שחקן חובר לשמיר (משה חרמון)