תמונות

הסל שנזקק לטיפול, רגע לפני הפתיחה (צילום: אלן שיבר)