תמונות

בסיט (משמאל). לא ברור אם יהיה כשיר לרעננה (שי לוי)