תמונות

תערוכה. עיצוב_סדרת_עציצי_בוץ_ישראלי_על_ידי_המרצה_בבצלאל_ובוגרת_בצל צילום: מוניקה_הדרי