תמונות

עירית צוקר, סלון ספרייה גובה צילום: גלית דויטש