תמונות

הוועדה בוחרת מצטיין ראשון למחזור ג' צילום: מתוך בית ספר למוזיקה