תמונות

עדיין לא יכולים לחייך. בלאטר ופלאטיני (GETTY)