תמונות

אכזבה בצפון קןריאה. הענישו את הצופים (רויטרס)