תמונות

ימשיך במפעל השלישי. בר נצר (ברני ארדוב, וואלה)