תמונות

פלגריני. ייקח את הנקודות, לא את היכולת (getty)