תמונות

בסוף העונה שעברה זה נגמר בטעם מתוק בעפולה (אלעד ירקון)